Everton Slange som er utett

Årlige "Brannøvelser"

Hvert år tar vi fram et par av pumpene og prøvekjører dem med forskjellige slanger, strålerør og annet utstyr Nedenfor nærmere om avholdte øvelser.NESTE ØVELSE ER PLANLAGT AVVIKLET I JUNI 2024 og da skal Albin 1500 og API 100 samt noen MAGIRUS-pumper i ilden 

Juni 2021

I 2021 var det ALBIN 800 som ble testet med mye forskjellig utstyr. I en egen øvelse ble det gjort forsøk på å sprøyte lengre enn 40 m. Vi klarte ca 50 m. 

Øvelse i august 2022

Hovedattraksjonen var en Magirus Goliath II fra 1939. På det meste hadde vi 4 slanger koblet til pumpen. To slangeuttak på pumpen og to grenrør ble benyttet. En vannturbin og en fontene ble også utprøvd. 

API 120 med åtte slanger Øvelse i Sverige i 1951

Øvelse i 2024

Vi planlegger flere aktiviteter, blant annet å kjøre en eller to ALBIN 1500. På en av pumpene setter vi på åtte eller ti slanger for å tetste kapasiteten. En åtteslangers test ble prøvd i Sverige i 1951 - se bilde. Det blir også anledning å se MAGIRUS-pumpene fra GB-gården.