ArkivetHer finner du en rekk artikler om brannpumper, produsenter og annet brannpumpestogg

Motorbrannsprøyter. Artikkel i Mot Brann Nr 3-1955.pdf
ALBIN 100 år.pdf
Albin motorsprutor Kort historik sammenstäld av Bjørn Albinson september 2009.pdf
API og Albin en kort historik.pdf
Ruhe beim Einsatz.pdf