Gamle annonser
Fra tidsskriftene  Mot Brann 1950-1956, Svensk Brandbefälskalender 1946 og  Brandkårstidningen 1946-1949


Svensk brannmann

Reklame for brannutstyr fra svenske AB Åsbrink & Co 1952

AKRON vannkanon

I 1953 kunne du kjøpe denne kanonen av Grove-Knutsen. Annonse i Mot Brann Nr 4-1953

Fra Mot Brann Nr 7-1956

A/S Løwener Mohn hadde et stort uyvalg av brannutstyr - her ALCO strålerør