Samlingen i Hurdal

På GB-gården er det nå 5 pumper, 3 Magirus Goliath, 1 Rosenbauer og en Albin 800. På vei inn er en Albin 800 med selvstarter,
På Lykkja består samlingen av:
  • 3 stk Albin 800
  • 3 stk Albin 200
  • 1 stk Albin 1500
  • 1 stk API 100 med Albin motor
  • 2 stk Magirus