Magirus Goliath VI 1954 hentet fra Årnes

Hentet en pumpe i bra stand. Den kom fra en brannpumpesamling på Årnes. Etter et par timers
sjekk ble den forsøkt startet - og det gikk bra ! Inngår nå i samlingen på GB-gården i Hurdal.