Psykologforeningen

 

psykologforeningen

lenker

Det er ført opp koblinger til sider på webområder på internett som gir informasjon om psykisk helse og psykologiske emner, men ikke bare  det.  Klikk på linken og siden kommer opp.

Kritiske sider på tysk og engelsk

http://www.irresein.de

http://www.szasz.com

 

 

Egne artikler

psykotisk kunst 

Oppmerksomhetstrening                

Qi Gong

Tomali AS—partnerdin psykologpartner                                                                                               Marianne.Lien@samtaleterapi.no