Tjenesteliste  

 

 

Familietvister

Foreldrekrangel

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

Terapi og utredninger

 Kontroll over panikkfølelsen.

Innføring i Qi-Gong med enkelte øvelser.

For mer informasjon:

Avspenning og eksponering

Spesialist på  Qigong, motivasjon, selvhevdelse og retorikk

Jeg tar veiledningsoppdrag.

For informasjon:pan>

gutten med kartongen

Veiledning

avspentgullrotskampekefinger

Tomali AS—din psykologpartner

barn mellom to foreldrepartnerpå vakt