< > Psykolog

Om Psykolog Marianne Lien

Kontoradresse:Haugesgate 24, 3019 Drammen

Terapi:

Jeg har lang erfaring i behandling av psykiske plager hos voksne. Jeg kan bistå enkeltpersoner og par med min psykologkompetanse.  Både psykodynamisk og kognitiv behandling har vist seg å være effektive. 

 

Samtaleterapi skaper lettelse og innsikt. Kognitiv atferdsterapi brukes for å forandre følelser og atferd.

De forskjellige behandlingsmetodene supplerer hverandre. Noen ganger ønsker man å få bedre kontroll over seg selv, andre ganger  vil man helst slippe kontrollen og bekymringene.

 

 

Utredninger:

Som sakkyndig tar jeg barnefaglige utredninger for retten, privatpersoner og kommuner . 

 

 

Om meg selv:

Mitt navn høres helnorsk ut, men jeg er opprinnelig tysk, født i Hannover.

Jeg er utdannet psykolog fra Tyskland og flyttet til Norge i 1976.

Det har jeg ikke angret på.

Etter å ha jobbet noen år i kommunen og på sykehuset ble jeg klinisk psykologspesialist. Jeg åpnet privatpraksis i 2008.

 

psykologlogo

  Tomali AS — din psykologpartner ved vanskelige valg                               partner